اکباتان آنلاین

اطلاعات پایه

اکباتان آنلاین

  • تبلیغات
  • کامپیوتر

شهرک اکباتان - فاز یک - بازارچه شش

http://www.ekbatanonline.com

مالکیت

۱ فروردین ۱۳۹۲

یاشار ربیعه

بازرگانی و تجارت
  • جمهوری اسلامی ایران

مراکز تجاری شهرک اکباتان

100000 - 200000

1% - 10%

کمتر از 100,000 $